CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE CHIMIE - EDIȚIA A XXXVII

TAXE DE PARTICIPARE

Fiecare participant va primi: Programul conferinței Rezumatele lucrărilor pe memory stick Mesele de prânz, cocktail-ul, coffee break Includerea în program a unei lucrări ! Orice lucrare suplimentară va fi taxată cu 200 RON Taxa persoanelor însoţitoare include mesele de prânz pentru 25-27 Septembrie 2024, cocktail-ul, coffee break. ! Taxele de participare nu includ cazarea şi cina Taxele se vor plăti în contul Societăţii de Chimie din România, RO35RNCB0082044182600001, deschis la BCR Unirea. ! În descriere plății se va include numele și prenumele autorului subliniat în rezumat, (care prezintă lucrarea).

DATE IMPORTANTE

01 iunie 2024 – ultima zi de trimitere a rezumatului şi a formularului de participare 31 iulie 2024 – primirea notificărilor de acceptare a lucrărilor 15 august 2024 – ultima zi de plată a taxei de participare PROGRAM ȘTIINȚIFIC • Conferinţe plenare – 40 minute • Conferinţe în secţiuni paralele – 20 minute • Comunicări orale în secțiuni paralele – 10 minute • Postere • Mese rotunde În conferinţă se vor prezenta lucrări originale, nepublicate până la data conferinţei. Limbile oficiale ale conferinţei sunt română şi engleză. Nu se va asigura traducerea simultană. Toate lucrările vor fi recenzate de către Comitetul Ştiinţific care îşi rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge lucrările şi de a decide asupra modului de prezentare a lucrării (oral sau poster). Dacă doriţi să participaţi la Conferinţă vă rugăm să completați Formularul de participare și să achitați taxa de participare aferentă opțiunii alese.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Circulara RO/EN – Flyer de prezentare/promovare a CNCHIM 2024 Posterul Conferinței – Element grafic de prezentare și promovare a CNCHIM 2024 Template CNCHIM 2024 – Document word editabil care să servească drept model pentru autori Ghid de realizare poster – Include informații privind redactarea posterelor Formular de participare – Document necesar pentru înscrierea participanților la lucrările conferinței

SPONSORI

până la 15 Septembrie la Secretariat Participanţ i, membri ai SChR:            700 RON     800 RON Participanţ i care nu sunt membri ai SChR:   800 RON     900 RON Studenţ i, doctoranzi (max. 30 ani):         400 RON     500 RON Persoane însoțitoare:                    450 RON     550 RON

TEMATICA

Chimie anorganică, chimie fizică şi analitică Chimie macromoleculară şi supramoleculară Chimie organicã, bio-organică şi alimentară • Inginerie chimică şi bioinginerie Materiale noi şi nanomateriale Protecţia mediului şi monitorizare

COMITET ȘTIINȚIFIC

Președinte Marius Andruh (Academia Română) Mihaela Badea (Universitatea din Bucureşti) Anton Ficai (Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București) Petru Filip (ICOS “Costin D. Nenițescu”, București) Florentina Georgescu (SChR, Filiala Râmnicu Vâlcea) Valeria Harabagiu (ICM “Petru Poni” Iaşi) Michaela Dina Stănescu (Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad)

COMITET DE ORGANIZARE NAȚIONAL

Președinte Bogdan Simionescu (Academia Română) Mihaela Doni (INCDCP-ICECHIM) Laura Monica Gorghiu (Universitatea ”Valahia” din Târgoviște) Daniela Marinescu (SChR, Filiala Râmnicu Vâlcea) Marcela Mihai (ICM “Petru Poni” Iaşi) Corneliu Radu (Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București) Cristiana Rădulescu (Universitatea ”Valahia” din Târgoviște)

COMITET DE ORGANIZARE LOCAL

Crinela Dumitrescu (Universitatea ”Valahia” din Târgoviște) Andreea Laura Bănică (Universitatea ”Valahia” din Târgoviște) Ioan Alin Bucurică (Universitatea ”Valahia” din Târgoviște) Ioana Daniela Dulamă (Universitatea ”Valahia” din Târgoviște) Radu Lucian Olteanu (Universitatea ”Valahia” din Târgoviște) Geanina Sorina Stănescu (Universitatea ”Valahia” din Târgoviște) Dorin Dacian Leț (Universitatea ”Valahia” din Târgoviște)